تروپیکال هاروست نام برند جدید کمپوت آناناس تولید شده توسط شرکت کوئیبوری فوروت کنینگ لیمیتد  تایلند می باشد.محتوی آناناس درون قوطی ها بصورت حلقه ای در آب شربت غلیظ آناناس قرار دارد.همچنین وزن های آن ۲۲۷ گرم،۵۶۵ گرم،۸۵۰ گرم و ۳ کیلویی بوده و سه سال زمان مصرف دارد.