نی طعم دهنده میلکی مجیک، با از بین بردن طعم و بوی نا مطلوب شیر باعث می شود که میل به مصرف شیر را در کودکان و بزرگسالان افزایش دهد. همچنین استفاده از میلکی مجیک نوشیدن شیر را برای کودکان هیجان انگیزتر کرده و تمایل آنها را در نوشیدن شیر بیشتر می کند.